Kérje Ön is az oktatással kapcsolatos hírlevelünket!

Hírlevelünk küldését bármikor megszüntetheti.

Iskolakezdési támogatás, tankönyvtámogatás - Normatív kedvezmények
2011. augusztus 29. hétfő, 20:44

A közoktatáshoz kapcsolódó különböző normatív kedvezmények és támogatások jelentősen hozzájárulnak a taníttatás költségeihez. A kedvezmények igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot minden esetben igazolni is kell.

Tájékoztató a normatív kedvezmények (tankönyvtámogatás, étkeztetési térítési díjkedvezmény) igénybe vételéhez szükséges igazolásokról.

A tankönyvtámogatásról rendelkező 23/2004.(VIII.27.)OM rendelet 22. § (2) bekezdése szerint a normatív kedvezmény iránti igényt meghatározott igénylőlapon kell benyújtani és ezzel egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat is. Ez alapján a jogosultságot az iskola rávezeti az igénylőlapra.

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

  • a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;
  • ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt, a tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás.

A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt. Az ellátás kifizetését igazoló bérjegyzékkel, pénzintézeti számlakivonattal, vagy postai igazolószelvénnyel valamennyi szülő rendelkezik, tehát e miatt nem szükséges új igazolást kérni.

Az étkeztetési térítési díj-kedvezmény vonatkozásában nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely kizárná a jogosultság fenti módokon történő igazolását, ezért e kedvezményre való jogosultság elbírálásához sem szükséges külön hatósági bizonyítvány beszereztetése.

A normatív kedvezményre jogosító családi pótlék összegei:

  • A három- vagy többgyermekes család esetén a családi pótlék havi összege gyermekenként 16.000,- Ft. (3 gyermekes „alap” családi pótlék havi összege: 48.000,- Ft)
  • A három-vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén a családi pótlék havi összege gyermekenként 17.000,- Ft. (3 gyermekes „egyedülálló” családi pótlék havi összege: 51.000,- Ft)
  • Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után járó családi pótlék havi összege 23.300,- Ft; tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermeket egyedülállóként nevelő szülő részére havi 25.900,- Ft családi pótlék jár. (3 gyermekes családi pótlék havi összege, ha az egyik gyermek tartósan beteg: 55.300,- Ft, ugyanez egyedülálló szülő esetében: 59.900,- Ft)

A gyermek tartós betegségének igazolására a jogszabály szerint szakorvosi igazolást is el kell fogadni. Előfordulhat az is, hogy a családi pótlék kifizetésére másik típusú családtámogatási ellátással együttesen kerül sor. Családi pótlék utalása történhet gyermekgondozási segéllyel együtt, amennyiben 3 évesnél fiatalabb gyermek él a szülő háztartásában. A gyermekgondozási segély bruttó havi összege 28.500,- Ft, amelyből 10 % nyugdíjjárulék kerülhet levonásra (levonás esetén a nettó utalási összeg: 25.650,- Ft). A gyes töredékhónapra is járhat, egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

Családi pótlék folyósítása történhet gyermeknevelési támogatással összevontan, amennyiben a szülő három- vagy több kiskorút nevel a háztartásában és a legkisebb gyermek életkora 3 és 8 év közötti. A gyermeknevelési támogatás bruttó havi összege 28.500,- Ft, amelyből minden esetben 10 % nyugdíjjárulék kerül levonásra. A gyet töredékhónapra is járhat, egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. (Pl: 3 gyermekes „alap” családi pótlék + nettó gyet = 48.000+25.650=73.650,- Ft.)